Szent Mihály Plébánia

Szeged-Szentmihály

Palánta utca 2.

6710

Szeged-Szentmihály Szent Mihály Plébánia
A szeged-szentmihályi Szent Mihály Plébánia honlapja

Az októberi egyházmegyei helyezések következtében Szentmihálynak nincs helyben lakó plébánosa, amely módosítja a hagyományos házszentelési rendet. Ez a szokás azonban valóban elég régi és értékes, része a térség kulturális és vallási identitásának, ezért szeretnénk továbbra is felajánlani azoknak, akik a Megnézem…

November 22-től 24-ig jól megtelt a plébánia sok helyről érkező számos fiatallal; olyanokkal, akik elkötelezetten vallják a hitüket, és olyanokkal, akik ezzel a szándékkal nézték és hallgatták meg, mit jelent az örömhír ma, mivel több vagy kevesebb, mint egy szép életszemlélet. Az értékét a Megnézem…

A havi rendszerességgel meghirdetett “Női fonó” elnevezésű hagyományőrző foglalkozás ez alkalommal a húsvéti ünnepkörre készítette fel a résztvevőket.

A Női fonó és a Baba-mama klubról készült egy cikk a Búzaszömbe, melyet le lehet tölteni innen.

A korábbi évek tapasztalatai alapján körültekintően kívánom megtervezni a családlátogatások idejét. Immár nagyjából feltérképeztem kik hol laknak, és ki kivel áll rokonságban. Elbeszélgetésünk során idén azt is fel szeretném mérni, hogy a családtagok közül ki milyen kapcsolatban áll az egyházzal. Megnézem…

Az anyagiak eszköz vagy cél? A Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség immár 10. alkalommal szervezte meg a Szeged-városi keresztutat, melynek az idei témája a Hit éve volt, melynek hatására a Hit kapuja címet kapta. Szeged belvárosában vonult végig a különböző fiatal keresztény közösségekből összegyűlt tömeg. Megnézem…

Most egy kedves kérésnek teszek eleget, Attila atya ugyanis megkért, hogy írjam le élményeimet néhány sorban. Nem vagyok a szavak embere, régi tanáraim örültek, ha másfél- két oldalnyi szöveget ki tudtak préselni belőlem. De az élményeim mégis szólásra bírnak… Mikor megkaptam a meghívást és Megnézem…

Május első hétvégéjén 20 fi atal, a Szent Mihály Antióchia-közösség tagjai találkoztunk a plébánián. Most egy olyan „belső”, megújulási hétvégét tartottunk, amire a közösség belső tagjait vártuk. Időnként megerősödésre szorulunk, hogy új tagok befogadására képesek legyünk. Ennek a hétvégének –a dolgozatok, vizsgák forgatagában – a pihenés volt a jelszava, így a Megnézem…

Az őszi szünetem utolsó napjaiban azon tanakodtam, hogy töltsem el a hétvégémet. Gondolataimban találkozók, bulik és egy kis tanulás szerepelt. Az eszmefuttatásomat a csengőszó szakította meg: Attila atya csöngetett és egy összejövetelről értesített, ami „a fiataloktól a fiataloknak” van. Ezt a közösséget Antiochiának hívják. Megnézem…

avagy a TISZTA SZERELEM hétvége főbb gondolatai A 16-25 éves fiatalokból álló Antiochia-közösség plébániánkon 2008 tavaszán alakult meg, s azóta kedd esténként tartják találkozóikat. A közösség szabályzata szerint a háttérben mindig jelen van egy pap és egy házaspár, jelen esetben Attilatya és Zoliapu és Gabianyu. A Búzaszöm Megnézem…

Hivateli rend a Szent Mihály Plébánián

Plébániai hivatalos ügyintézés esetén kérjük, keressék a plébániagondnokokat, illetve a templom gondnokot az alábbi elérhetőségeken:

Templomgondnok és liturgikus munkatárs:

Fejes Ferenc, telefonszáma: +36 20/562-85-57

Hitoktató:

Gilicze Attila, telefonszáma: +36 20/323-81-70

Plébániagondnok és irodavezető:

Piros Adorján, telefonszáma: +36 30/490-10-80

Családi napközi megbízott vezetője:

Szendrényi Marietta, telefonszáma: +36 30/249-77-50

 

Nemzetközi eucharisztikus kongresszus